พิมพ์


male_female_usersการจองห้องพักกรณีที่มาพักผ่อนส่วนตัว ( ห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง)
1.สามารถจองล่วงหน้าได้ ไม่จำกัดเวลา โดยจะรับจองไว้ตามลำดับวันเวลา ที่จอง
2.ก่อนกำหนดวันเข้าพักจริง 1 สัปดาห์ ขอให้ผู้จองยืนยันการเข้าพักกับทางกิจการ ฯ อีกครั้ง มิฉะนั้นทางกิจการ ฯ จะตัดสิทธิการเข้าพัก
3.ผู้เข้าพักสามารถติดต่อ- สอบถาม, รับกุญแจ, ส่งคืนกุญแจ และชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์อาคารรับรอง 2

iPhone


ติดต่อจองห้องที่ฝ่ายห้องพัก

play มือถือ : 087 006 1530
play ภายใน ทร. : 75047

 

community_usersการจองห้องพักกรณีหมู่คณะ ( ห้องพักเกิน 10 ห้องขึ้นไป) | ห้องประชุม |สัมนา |จัดเลี้ยง
1. สามารถเสนอความต้องการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางฝ่ายการตลาด ฯ โดยจะรับจองไว้ตามลำดับวันเวลา ที่จอง (เบื้องต้นในขั้นตอนแรกของการจอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฯ จะยังไม่จัดห้องพักให้ จนกว่าจะมีการโอนเงินค่ามัดจำเพื่อยืนยันการจอง)

iPhone


ติดต่อจองห้องที่ฝ่ายการตลาด

play มือถือ : 081 410 1527 , 098 351 6505 , 087 016 2145
play ภายใน ทร. : 75206

 

2. เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องพักกรณีหมู่คณะ กรุณาโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าทันที  30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผ่านหมายเลขบัญชีธนาคาร ดังนี้

 

ธนาคารทหารไทย สาขาสัตหีบ
บัญชี ออมทรัพย์ 
เลขที่  302-7-20091-8
ชื่อ กิจการอาคารรับรองสัตหีบและกรุณาแจ้งการโอนเงินที่

Mail Send Recieve E-Mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจึงจะจัดห้องพักลงแผนการเข้าพักโดยจะประสานขอคำยืนยันจากผู้ที่จองไว้
หากท่านไม่สามารถเข้าพัก / ประชุมสัมมนา  / จัดเลี้ยง  ได้ตามวันและเวลาที่ตกลง 
ทางกิจการอาคารรับรอง สัตหีบ ไม่คืนเงินค่ามัดจำ

3.  คณะผู้เข้าพักสามารถติดต่อ- สอบถาม, รับกุญแจ, ส่งคืนกุญแจ และชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์อาคารรับรอง 2