Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Best Hotel In Sattahip

อาคารรับรองสัตหีบ เป็นที่พักที่จะทำให้วันพักผ่อนของท่าน เป็นวันที่ดีที่สุด  

Sea View

ห้องพัก มองเห็นวิวทะเล รับลมเย็นสบายได้ตลอดทั้งวัน

Large Room

ห้องพัก กว้าง สบาย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน บริการ wifi ฟรี

Modern Style

ตกแต่งห้องด้วยความทันสมัย เน้นถึงความสะอาด และความสบาย

Swimming Pool

สระน้ำสะอาด ให้ท่านได้ผ่อนคลาย หลังจากเหนื่อยล้ากับ ภารกิจประจำวันของท่าน

Naval Hotel View 01

Naval Hotel View 02

Naval Hotel View 03

Naval Hotel View 04

Naval Hotel View 05

Naval Hotel View 06

Naval Hotel View 07

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
You are here: Home เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา
Templates Joomla 1.5

PDFพิมพ์อีเมล

sattahip_naval_hotel_logo2016

01ความเป็นมาimagesเดิม กิจการอาคารรับรอง สัตหีบ มีชื่อว่า กิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ  โดยเป็นหนึ่งในสวัสดิการสัตหีบ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น สืบเนื่องต่อจาก แผนกอาคารรับรอง กองบริการ ศูนย์ส่งกำลังฐานทัพเรือ สัตหีบ (กบก.ศกล.ฐท.สส) และคณะกรรมการอาคารรับรอง ๘ ซึ่ง กิจการอาคารรับรองสวัสดิการ สัตหีบ (เดิม) ได้ดำเนินการทดลองเปิดให้บริการ ตามอนุมัติประธานการบริหาร สวัสดิการ สัตหีบ ทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งจากการประชุม ครั้งที่ ๖/๓๔เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๓๔ เพื่อเตรียมการรองรับอาคาร ครุภันฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุเครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมกับได้บรรจุกำลังพลตามอัตรากิจการอาคารรับรอง สวัสดิการสัตหีบ โดยมี พล.ร.อ.วิเชษฐ์ การุณยวนิช ผบ.ทร. เป็นประธานในการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อ ๕ ก.พ.๓๕ จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ ๕ ก.พ.ทุกปีที่ผ่านมา เป็นวันสถาปนาหน่วยของกิจการ ฯ และกิจการ ฯ ในยุคแรกดังกล่าวประกอบด้วย อาคารรับรองหมายเลขต่าง ๆ ตั้งอยู่ ณ บริเวณอ่าวดงตาล     ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

imagesต่อมา กองทัพเรือ (ทร.) ได้อนุมัติโครงสร้าง อัตราการจัดสวัสดิการกองทัพเรือ ฯ ตามสั่งการของ ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. และ ผบ.ทร. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ง กิจการอาคารรับรอง สัตหีบ ก็ได้รับการปรับโครงสร้างและอัตราการจัดกำลังพล โดยมีกิจการ ศูนย์สุนทรกีฬาปรับรวมเข้ากับกิจการอาคารรับรอง สัตหีบ และขึ้นตรงกับสวัสดิการอาคารรับรอง ทร. และศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ (ศปส.ทร.) ตามลำดับ ทั้งนี้ให้ กิจการศูนย์สมุทรกีฬาโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดให้กับกิจการอาคารรับรอง สัตหีบ และให้อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผู้จัดการกิจการอาคารับรอง สัตหีบ ที่ได้ผ่านการคัดสรรจากผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้ามารับการคัดเลือกโดยมีชั้นยศ ตามที่กำหนด

02 ข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับ อาคารพักรับรองimagesในปัจจุบัน กิจการอาคารรับรอง สัตหีบ เมื่อมีการควบรวมกิจการตามคำสั่งข้างต้นแล้ว ทำให้ อาณาบริเวณที่รับผิดชอบค่อนข้างกว้างขวางประมาณ ๕๐ ไร่ ประกอบด้วย หมู่อาคารหลักในการให้บริการแก่ลูกค้า จำนวน ๘ อาคาร และอาคารบริวารอื่น ๆ ได้แก่ อาคารห้องประชุมปลาดาว อาคารร้านระเบียงชมทะเล สระว่ายน้ำ อาคารสำนักงานด้านหลังระหว่างอาคาร ๑ และ ๒  (อาคารบ้านทรายทอง) อาคารสำนักงานของ เจ้าที่ช่าง และเรือนพักสำหรับกำลังพลของกิจการ ฯ  ๓ อาคาร ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานของคณะผู้บริหารกิจการ ฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ และอาคาร “ บ้านทรายทอง ”

home_blueอาคารรับรอง ๑ นับได้ว่าเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ฯ มีชื่อเดิมในสมัยที่ขึ้นอยู่กับ สวัสดิการ สัตหีบ ว่า “อาคาร ๘” ปัจจุบันมีห้องพักจำนวน ๓๘ ห้อง (ด้านหน้า ๑๒ ห้อง และด้านหลัง ๒๖ ห้อง) ในจำนวนนี้เป็นห้องพักระดับ วี.ไอ.พี จำนวน ๒ ห้อง  หมายเลขห้อง วี.ไอ.พี.๑๒๐๑ และ วี.ไอ.พี.๑๓๐๑  และเป็นห้องระดับมาตรฐาน (สแตนดาร์ด / Standard)

home_blueอาคารรับรอง ๒ ก่อสร้างโดยให้ใช้เงินนอกงบประมาณ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ราคา ๓๔,๘๐๐,๐๐.-บาท โดยบริษัท เค.พี.ซี. เอนเตอร์ ไพรร์ จำกัด ตามสัญญาจ้าง ฐท.สส. เลขที่ ๑๒ งป.๒๕๓๓
ปัจจุบันมีห้อง จำนวน ๓๖ ห้อง (ด้านหน้า ๒๑ ห้อง และด้านหลัง ๑๔ ห้อง) ในจำนวนนี้เป็นห้องระดับ วี.ไอ.พี. จำนวน ๒ ห้อง หมายเลขห้อง ๒๒๐๖ และ ๒๓๐๘

home_blueอาคารรับรอง ๓ และ ๔
ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ งป. ที่เหลือตามโครงการ Prepo ราคารวมอาคารบริการ ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท โดย หจก.หงษ์หะลิน ตามสัญญาจ้าง ฐท.สส เลขที่ ๑๒/งท.๒๕๓๙ ลง ๑๓ พ.ค.๓๙
ปัจจุบันมีห้องพัก จำนวน ๒๙ ห้อง ในจำนวนนี้เป็นห้องพักระดับมาตรฐานทั้งหมด (ด้านหน้า ๖ ห้อง และด้านหลัง ๒๓ ห้อง)  ยกเว้นห้องหมายเลข ๓๒๐๑ ซึ่งเป็นห้องระดับ วี.ไอ.พี
home_blueอาคารรับรอง ๕ , ๖ และ ๗
ก่อสร้างขึ้นใหม่มีราคารวมกันทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยบริษัท     เอล์มคอน จำกัด ตามสัญญาจ้าง สวัสดิการ สัตหีบ เลขที่ ๒๘/งป.๒๕๔๐ ลง ๑๔ พ.ย.๔๐
ปัจจุบันทั้ง ๓ อาคารมีห้องพักอาคารละ ๒๙ ห้องเท่ากันและเป็นห้องพักระดับมาตรฐาน อนึ่งในส่วนของอาคาร ๖ ประกอบด้วย ห้องด้านหน้า ๕ ห้อง และห้องด้านหน้า ๒๔ ห้อง และอาคาร ๗ ประกอบด้วย ห้องด้านหน้า ๑๔ ห้อง และห้องด้านหลัง ๑๕ ห้อง

home_blueอาคารรับรอง ๘ ในปัจจุบัน (อาคารศูนย์สมุทรกีฬา หลังที่ ๒ เดิม)
เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเนื่องจากกองทัพเรือได้อนุมัติ พื้นที่บริเวณอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน ๗ ไร่ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับก่อสร้างเป็นอาคาร ศูนย์สมุทรกีฬาทางน้ำ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ต่อมาการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นลงแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ส่งมอบอาคารและสิ่งก่อสร้างให้กับกองทัพเรือในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อสิ่งก่อสร้างดังกล่าว จำนวน ๒ หลัง เป็นภาษาไทยว่า “ ศูนย์สมุทรกีฬา” และเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAMUDARA KILA YACHTINH CENTER”

อนึ่ง สำหรับอาคารศูนย์สมุทรกีฬา หลังแรก (ด้านหน้า) นั้น แม้ตามอนุมัติ ทร. ได้สั่งการให้รวมกิจการศูนย์สมุทรกีฬาเข้ากับกิจการอาคารรับรอง สัตหีบ ก็ตาม แต่ในเบื้องต้นเป็นการควบรวมการดำเนินการเฉพาะในส่วนของอาคารศูนย์สมุทรกีฬา หลังที่ ๒ สำหรับอาคารศูนย์สมุทรกีฬา หลังแรก นั้น อยู่ในความดูแล โดย กองเรือยุทธการ (กร)

ปัจจุบันอาคารรับรอง ๘ (อาคารศูนย์สมุทรกีฬา หลังที่ ๒) ที่อยู่ในการบริหารของกิจการอาคารรับรอง สัตหีบ มีห้องพักทั้งสิน จำนวน ๔๐ ห้อง แบ่งเป็นระดับมาตรฐาน ๔๘ ห้อง  เช่นเดียวกับห้องระดับ วี.ไอ.พี. ที่มีห้องจำนวน ๒ ห้อง หมายเลขห้อง ๒๒๒๐ , ๒๒๒๑ , ๒๒๒๒ ชั้น ๒ และ ๒๓๒๐ , ๒๓๒๑ , ๒๓๒๒ ชั้น ๓
banner_yocurtain_630

แจ้งเวลาเข้าพัก

Check in เวลา 1400

Check out เวลา 1200

รายการอาหาร(Food Menu)


right_banner_food_menu
banner_dongtan
banner_tueyngam

สถานที่ดำน้ำ ใกล้ที่พัก

right_banner_kohkham
right_banner_samaesarn

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Contact Us

  • กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ  
  • ที่อยู่ : ถนนเลียบชายทะเล  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
  • จองห้องพัก(ส่วนตัว) : 08 7006 1530 , 75047 (ทร.)
  • จองห้องพัก(หมู่คณะ) ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง : 08 1410 1527, 09 8351 6505, 08 7016 2145, 75206 (ทร.)
  • ห้องอาหารม้าน้ำ : 08 7006 1541
  • หมายเลขภายใน ทร. : 75033
  • แฟกซ์ภายใน ทร. :75047
กิจการอาคารรับรองสัตหีบ ที่พักของทางราชการในพื้นที่สัตหีบ ยินดีให้บริการข้าราชการและบุคคลทั่วไป มีบริการห้องพัก ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ และห้องประชุมสำหรับกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ห้องจัดเลี้ยง และห้องอาหารให้ท่านได้ใช้บริการ กิจการอาคารรับรองเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ และดีทีสุดในพื้นที่สัตหีบ
..